Lobpreis > RM-Lobpreisforum > 2010 > April, Breitenbach, Kundl, Rotholz

5. Lobpreisforum

am 23. - 24. April 2010
Ort: Breitenbach, Kundl, Rotholz

Link 5. Lobpreisforum

Link zu Interviews mit Radio Maria